PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI – BS ĐÌNH HÒA

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI – BS ĐÌNH HÒA

Chuyên ngành

Phòng khám chuyên khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

TP. HỒ CHÍ MINH (TPHCM)


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

Không có dữ liệu


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo