PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN MÂY HỒNG

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN MÂY HỒNG

Chuyên ngành

Phòng khám chuyên khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

QUẢNG NGÃI


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

0914 043 268


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo