PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT – NHA KHOA FAMALY

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT – NHA KHOA FAMALY

Chuyên ngành

Phòng khám chuyên khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

HẢI PHÒNG


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

(031)6587589


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo