PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN BS HỒ THỊ CÚC

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN BS HỒ THỊ CÚC

Chuyên ngành

Phòng khám chuyên khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

TP. HỒ CHÍ MINH (TPHCM)


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

(08)35150341


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo