PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO VĨNH HÀ

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO VĨNH HÀ

Chuyên ngành

Phòng Khám Đa Khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

HÀ NỘI


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

0438267124/ 04


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo