PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG PHÚC

Quảng Cáo

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG PHÚC

Chuyên ngành

Phòng Khám Nha Khoa


Giới thiệu

Phòng khám tư nhân


Khu vực

HÀ NỘI


Địa chỉ

Số 83 Phố Ngô Xuân Quảng – Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,Hà Nội


Số điện thoại

(04)22216563


Cơ sở

Hiện chúng tôi chưa mở cơ sở phụ, xin cảm ơn!


Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: Sức Khỏe TT39

Quảng Cáo